Проект договору Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській області #39
Інформація про предмет торгів
Предмет торгівРозчинно-бетонний вузол (об’єкт групи Д разом із земельною ділянкою)
Опис предмета договоруМісцезнаходження об’єкта: Львівська область, м.Червоноград, вул. Львівська,87б. Балансоутримувач об’єкта: відсутній, об'єкт повернений у державну власність. Відомості про об'єкт незавершеного будівництва: об'єкт розташований на відстані 0,5км від основної магістралі у периферійній частині м.Червонограда. Під"їздна дорога асфальтована. Роботи по водо-, тепло-, електропостачанню, каналізації, благоустрою території не проводились. Спостерігається пошкодження та часткове руйнування наявних конструктивних елементів. Об"єкт являє собою споруду каркасного типу прямокутної форми розміром 40,45х18,9м. Наявні залізобетонні фундаменти стаканного типу, влаштовані монолітні з/бетонні резервуари прямокутної форми, каркас із з/бетонних конструкцій: поперечних рам зі збірних з/бетонних колон і несучих елементів покриття (ферм), часткове вертикальне заповнення силікатною цеглою та стіновими панелями, покриття споруди (з/б панелі) повністю відсутнє. Об"єкт незаконсервований, розташований на відкритій не огородженій земельній ділянці, не охороняється, руйнується під дією атмосферного впливу. Ступінь будівельної готовності 38%. Земельна ділянка: площа 3428 кв.м Кадастровий номер: 4611800000:06:002:0058 Категорія земель:землі промисловості, транспорту, зв"язку, енергетики, оборони та іншого призначення Земельні сервітути: відсутні. Початкова ціна об"єкта приватизації без урахування ПДВ становить 1 026 804,00 грн (один мільйон двадцять шість тисяч вісімсот чотири гривні), в тому числі: об"єкта незавершеного будівництва – 623 363,00 грн (шістсот двадцять три тисячі триста шістдесят три гривні), земельної ділянки – 403 441 грн (чотириста три тисячі чотириста сорок одна гривня). Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ становить 1 232 164,80 грн (один мільйон двісті тридцять дві тисячі сто шістдесят чотири гривні, вісімдесят копійок), в тому числі: об"єкта незавершеного будівництва – 748 035,60 грн (сімсот сорок вісім тисяч тридцять п"ять гривень шістдесят копійок), земельної ділянки – 484 129,20 грн (чотириста вісімдесят чотири тисячі сто двадцять дев"ять гривень двадцять копійок).
Початкова ціна1232164.80
Крок торгів(%)10.00
Стан торгівпідводяться підсумки
Інформація про процедуру торгів
Завершення прийому заявок2018-03-26 16:00:00
Початок подачі цiнових пропозицій2018-03-30 11:00:00
Інформація про порядок участі в торгах
Порядок участі у торгахПерелік документів, що подаються заявником, для участі в аукціоні в електронній формі І. Для всіх заявників: 1. Заява на участь в аукціоні (в 3-х примірниках); 2. Документ, що посвідчує особу заявника або уповноважену ним особу (представника), його повноваження; 3. Перелік номерів рахунків у банківських установах, з яких здійснюватимуться розрахунки за придбаний об'єкт приватизації; 4. Документ, що підтверджує сплату реєстраційного внеску за подання заяви у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян; 5. Документ, що підтверджує внесення грошових коштів в розмірі 10 % початкової ціни об'єкта приватизації (гарантійний внесок); 6. Інформація про потенційних покупців або осіб, в інтересах яких придбавається об'єкт, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб - кінцевих власників; 7. Інформація щодо осіб, які прямо чи опосередковано контролюють заявника. ІІ. Для юридичної особи: 1. Копії установчих документів (легалізовані та перекладені - для нерезидентів) (копію відповідного рішення органу місцевого самоврядування - для органів місцевого самоврядування), засвідчені нотаріально або посадовою особою відповідного органу приватизації; 2. Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань; 3. Рішення уповноваженого органу про участь у приватизації (аукціоні); 4. Документ щодо призначення керівника; 5. Документ про розподіл статутного капіталу серед учасників (акціонерів); 6. Документ, що підтверджує наявність та розмір державної частки в статутному капіталі та майні учасника; 7. Інформація щодо зони реєстрації (про відсутність реєстрації в офшорній зоні чи країнах, включених FATF до списку країн, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом). ІІІ. Для фізичної особи (фізичної особи - підприємця): 1. Довідка органу доходів і зборів про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію); 2. Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань. Оригінали заяв на участь в аукціоні (у трьох примірниках) разом із належним чином засвідченими копіями документів (поданих в електронному вигляді), що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів, протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасника, надсилаються ТБ «УМС» на адресу: 04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2А Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 09.09.2015 р. №1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 р. за №1147/27592. Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Терміни та порядок внесення фінансового забезпеченняСума грошових коштів у розмірі 10% початкової ціни об’єкта вноситься на рахунок 37316080000840 в ДКСУ, МФО 820172. Одержувач коштів – регіональне відділення ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Порядок ознайомлення з майномОзнайомитись з майном можна за місцем його розташування
Умови оплатиПлата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн., та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вноситься на рахунок 37180500900001 в ГУДКСУ у Львівській області. Банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014. Одержувач коштів – регіональне відділення ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070. Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової ціни об’єкта вноситься на рахунок 37316080000840 в ДКСУ, МФО 820172. Одержувач коштів – регіональне відділення ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070. Кожний учасник аукціону зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити біржі винагороду за проведення аукціону в розмірі 1% від початкової ціни продажу на розрахунковий рахунок № 26009210129639 в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», МФО 320984, код ЄДРПОУ 34532715, одержувач – ТБ «УМС», протягом 3 (трьох) банківських днів з дня проведення аукціону.
Додаткова інформаціяУмови продажу об'єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою державної власності, на якій він розташований: 1.Завершити будівництво об'єкта незавершеного будівництва та ввести його в експлуатацію з правом зміни первісного призначення з урахуванням встановленого цільового використання земельної ділянки протягом 5-ти років з моменту підписання Акту приймання-передачі об'єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою. 2.Подальше відчуження об'єкта незавершеного будівництва та земельної ділянки, на якій розташований об'єкт, можливе лише за умови збереження для нового власника об'єкта незавершеного будівництва зобов'язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням. 3.Забезпечити вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію об'єкта. 4.Протягом одного року з моменту переходу права власності до Покупця оформити дозвіл на виконання будівельних робіт на об'єкті приватизації згідно з чинним законодавством. 5.Протягом півроку після підписання Акту приймання-передачі об'єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою, на якій він розташований, оформити право власності на земельну ділянку згідно з чинним законодавством України. 6.На вимогу Продавця Покупець зобов’язаний до моменту завершення будівництва об’єкта та підписання акту підсумкової перевірки виконання умов договору купівлі-продажу надавати Продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості, документи, тощо про виконання умов договору. Сплата ціни продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу. Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні. Офіційний текст оголошення опубліковано в газеті «Відомості приватизації» № 19 (1143) від 05.03.2018 року, http://www.spfu.gov.ua/userfiles/pdf/1-8-vidomosti-n-19-1143-_12498.pdf.
Прикладені файли
Прикладені файлиЗавантажити
Проект договораЗавантажити