Проект договору Аукціон з продажу майна частинами банкрута Відкритого акціонерного товариства «Домобудівний комбінат «Відрадний» #13
Інформація про предмет торгів
Предмет торгівСпоруда залізобетонна конструкція кранової естакади КМ 5т, літ. Ф′
Опис предмета договоруФундамент – з/бетонні конструкції; стіни – з/бетонні колони; підлога – бетон; сходи – метал. Загальна площа - 2237,7 кв.м Висота споруди - 7,6 м
Початкова ціна64000.00
Крок торгів(%)1.00
Стан торгівпідводяться підсумки
Інформація про процедуру торгів
Завершення прийому заявок2018-07-27 18:00:00
Початок подачі цiнових пропозицій2018-07-30 11:00:00
Інформація про порядок участі в торгах
Порядок участі у торгахДля участі в аукціоні необхідно: 1. Подати заявку на участь в аукціоні. 2. Сплатити реєстраційний внесок у розмірі 250 грн.. 3. Сплатити гарантійний внесок у розмірі 10% від початкової вартості. Порядок оформлення участі в торгах, перелік документів і вимоги, що пред’являються учасникам, до їх оформлення та допуск осіб до участі в електронних торгах: 1. Фізична або юридична особа, яка виявила намір придбати лот зобов’язана, якщо цього не було зроблено раніше, отримати статус користувача ЕТС, для чого повинна пройти первинну реєстрацію в ЕТС на веб-сайті. 2. Для реєстрації учасником електронних торгів, користувач ЕТС подає через веб-сайт організатора заяву про участь в електронних торгах, всі поля якої мають бути заповнені. 3. До заяви про участь в електронних торгах користувач ЕТС додає: 3.1. Скан-копії правовстановлюючих документів (для юридичних осіб) або паспорту та облікової картки платника податків (для фізичних осіб). Вичерпний перелік документів наведено в оголошенні про проведення аукціону та на сторінці відповідного лоту. 3.2. Довіреність від фізичної або юридичної особи на право представляти на електронних торгах інтереси цієї фізичної або юридичної особи (у разі необхідності); 3.3. Скан-копію платіжного документа про сплату реєстраційного та гарантійного внесків. 4.Сплата реєстраційного та гарантійного внесків. 4.1. Розмір реєстраційного внеску 250 грн. 4.2. Розмір гарантійного внеску становить 10 (десять) відсотків від початкової вартості лоту. 4.3. Користувач ЕТС сплачує реєстраційний та гарантійний внесок в будь-якій установі банку. 5. У разі відсутності можливості додання до заяви всіх документів, заявник має право зберегти заяву та в будь-який момент через Особистий кабінет повернутись до її редагування. 6. Заява про участь в електронних торгах та додані до неї документи зберігаються в Особистому кабінеті та заявник має право до її відправлення організатору переглядати заяву та додані до неї документи, редагувати її, долучати, змінювати або видаляти додані документи або видалити заяву про участь в електронних торгах. 7. Одна особа має право брати участь в електронних торгів щодо необмеженої кількості лотів. Реєстрація учасника здійснюється по кожному лоту окремо. 8. Після заповнення заяви та долучення до неї скан-копій усіх документів, заявник, натискаючи в Особистому кабінеті навпроти відповідного лоту на кнопку “Подати заявку на аукціон”, підтверджує вірність поданої заяви та повноту доданих документів. Після цього, до моменту завершення розгляду організатором заяви, заявник має право лише переглядати подані документи. 9. Підтвердження про те, що організатор отримав заяву, надсилається заявнику у вигляді повідомлення в Особистий кабінет. 10. Заява про участь в електронних торгах може бути подана виключно в строк передбачений в оголошенні про проведення аукціону. Після завершення зазначено строку заяви організатором не приймаються. 11. У разі необхідності, організатор має право вимагати від заявника надання заяви про участь в електронних торгах та доданих до неї документи в документальному вигляді. 12. Заява про участь в електронних торгах та документи, які до неї додаються повинні бути завірені підписом фізичної особи або керівника юридичної особи (уповноваженої ним особи) і печаткою цієї юридичної особи (за наявності). 13.Користувач ЕТС може в порядку, визначеному Цивільним кодексом України, уповноважити будь-яку фізичну чи юридичну особу приймати участь у електронних торгах від його імені. В такому випадку представник фізичної або юридичної особи вчиняє в ЕТС всі дії (реєстрація користувача ЕТС, учасника торгів, сплата реєстраційного та гарантійного внесків тощо) від імені особи, яку він представляє. Одна особа не може бути представником різних учасників торгів по одному лоту. 14. Організатор забезпечує ретельну перевірку заяви про участь в електронних торгах та документів, які додані до неї на їх відповідність вимогам. 15. Організатор зобов’язаний розглянути заяву про участь в електронних торгах не пізніше наступного робочого дня після її отримання організатором, але не пізніше закінчення строку на подання заяв про участь в електронних торгах. 16. У разі відповідності заяви та доданих до неї документів вимогам організатор повідомляє про це заявника та, у після надходження гарантійного та реєстраційного внеску на банківський рахунок організатора, допускає заявника до електронних торгів. 17. Організатор відмовляє в допуску заявника до електронних торгів з наступних підстав: 17.1. заява про участь в електронних торгах та/або додані до неї документи не відповідають вимогам, встановленим законодавством, Правилами та оголошенням про проведення аукціону; 17.2. неподання або подання не всіх документів, згідно з переліку наведеного в оголошенні про проведення аукціону або подання недостовірних відомостей в цих документах; 17.3. на час завершення час прийому заяв про участь в електронних торгах не підтверджено зарахування гарантійного та реєстраційного внесків на банківський рахунок організатора. 18. Про результати розгляду заяви про участь в електронних торгах організатор повідомляє заявника в Особистий кабінет або на адресу електронної пошти, зазначену в заяві про участь в електронних торгах. 19. В повідомленні про допуск заявника до електронних торгів організатор обов’язково вказується на який лот була подана заявка. 20. В повідомленні про відмову в допуску до електронних торгів організатор обов’язково вказує підстави та мотиви відмови. Такий учасник після усунення виявлених недоліків має право до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв на участь в електронних торгах повторно подати заяву в порядку, передбаченому Правилами. 21. Відмова в реєстрації учасника торгів з інших підстав не допускається. Відмова в реєстрації учасника торгів може бути оскаржена до суду. Заяви, скарги, зауваження юридичних та фізичних осіб щодо організації та проведення аукціону, у тому числі з приводу відмови в реєстрації учасника аукціону, для негайного реагування подаються також Замовнику аукціону засобами зв’язку, за адресами зазначеними в п.8 цього порядку. У разі відкликання заяви про участь в електронних торгах, організатор повертає такому учаснику гарантійний внесок. 22. Зареєстрований учасник торгів може відкликати свою заяву про участь в електронних торгах не пізніше часу завершення прийому заяв про участь в електронних торгах. У разі відкликання заяви про участь в електронних торгах, організатор повертає такому учаснику гарантійний внесок. 23. Відомості про учасників торгів не підлягають розголошенню, доки не визначено переможця торгів. Проведення електронних торгів: 1. Електронні торги проводяться окремо за кожним лотом на веб-сайті організатора за наявності не менше двох учасників торгів. 2. Строк проведення електронних торгів. 2.1. Строк проведення електронних торгів – проміжок часу, протягом якого зареєстровані учасники торгів можуть подавати цінові пропозиції. 2.2. Інформація про строк проведення електронних торгів (час початку та завершення електронних торгів) оприлюднюється в оголошенні про проведення аукціону на веб-сайтах Міністерства юстиції України, Вищого господарського суду України, а також на веб-сайті організатора на сторінці відповідного лоту. 2.3. В будь-якому випадку електронні торги не може бути розпочато раніше ніж через 15 робочих днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про проведення аукціону на веб-сайтах Міністерства юстиції України та Вищого господарського суду України. 3. За 10 хвилин до початку електронних торгів організатор надсилає учасникам торгів в Особистий кабінет або на адресу електронної пошти учасників торгів повідомлення про початок електронних торгів. Вказане повідомлення також містить повну адресу сторінки веб-сайту, на якій проходять електронні торги. 4. Внесення учасниками торгів цінових пропозицій. 4.1. Учасники електронних торгів подають цінові пропозиції починаючи з початкової ціни продажу лоту збільшеної на крок торгів (аукціону). Кожна наступна цінова пропозиція учасника торгів повинна перевищувати попередню на крок торгів (аукціону). Учасник торгів не має права вносити нову цінову пропозицію, якщо попередня цінова пропозиція була внесена цим же учасником. 4.2. Крок торгів (аукціону) обов’язково вказується в оголошенні про проведення аукціону. 4.3. Учасник вносить цінову пропозицію щодо вартості лоту на сторінці проведення електронних торгів шляхом натискання кнопки “Зробити ставку”. З метою уникнення внесення учасником торгів помилкової цінової пропозиції або випадкового натискання кнопки “Зробити ставку”, учаснику торгів пропонується у вспливаючому вікні підтвердити свою цінову пропозицію, натиснувши кнопку “Підтвердити ставку”. Без натискання кнопок “Підтвердити ставку” та “Зробити ставку”, учасник торгів вважається таким, що не вніс цінової пропозиції. 4.4. Учасники торів мають право неодноразово подавати свої цінові пропозиції. При цьому, організатор забезпечує рівноцінну можливість усім учасникам торгів для надання цінових пропозицій під час проведення електронних торгів. 4.5. Учасники торгів подають свої цінові пропозиції під індивідуальним кодом учасника. 4.6. Цінова пропозиція учасника торгів вважається внесеною в час натискання учасником кнопки “Зробити ставку”. 4.7. Учасникам торгів слід мати на увазі: - якщо кнопку “Підтвердити ставку” натиснуто до завершення електронних торгів, а кнопку “Зробити ставку” після завершення, то цінова пропозиція учасника торгів вважається такою, що не внесена. - якщо учасник торгів натиснув кнопку “Підтвердити ставку” та до натискання кнопки “Зробити ставку” інший учасник торгів вніс та підтвердив цю ж цінову пропозицію, то першому учаснику буде відмовлено в прийнятті його цінової пропозиції. 5.ЕТС надсилає учаснику торгів в Особистий кабінет повідомлення про його цінову пропозицію, яке повинно містити запропоновану учасником торгів ціну, час отримання ЕТС цінової пропозиції, а також час розміщення цінової пропозиції учасника торгів на сторінці веб-сайту або повідомлення про відмову в прийнятті цінової пропозиції із зазначенням причин такої відмови. 6. Переможцем електронних торгів визначається учасник торгів, який на час завершення електронних торгів запропонував найвищу ціну за лот. 7. У разі виникнення спору відносно часу внесення учасником торгів цінової пропозиції, беруться до уваги показники часу, які містить веб-сайті організатора.
Терміни та порядок внесення фінансового забезпеченняКінцевий строк сплати гарантійного внеску за 2 дні до дня проведення аукціону. Внесення гарантійного внеску здійснюється за наступними реквізитами отримувача: Товарна біржа «Українська міжрегіональна спеціалізована» Банківські реквізити: р/р № 26009210129639 в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», МФО 320984,код ЄДРПОУ 34532715
Порядок ознайомлення з майномОзнайомитися з майном можна за місцем його знаходження.
Умови оплатиВнесення гарантійного внеску здійснюється за наступними реквізитами отримувача: Товарна біржа «Українська міжрегіональна спеціалізована» Банківські реквізити: р/р № 26009210129639 в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», МФО 320984,код ЄДРПОУ 34532715
Додаткова інформація
Прикладені файли
Прикладені файлиЗавантажити
Проект договораЗавантажити